Minsang sinabi ng Pantas…

1. Sa pagbibilang natin ng mga araw, dapat bilangan mo rin kung anu-ano na ang mga nagawa natin.

2. Pag humiwalay ka sa masama, nagpapakita lang na gusto mo ng kabutihan.

3. Ang pagiging handa sa paggawa ng mabuti ay tatak ng pagiging sa Dios.

4. Dapat marunong tayong magbigay ng konsiderasyon sa kapatid sa Dios. ‘Wag tayong maging mapanggipit sa kapatid.

5. Kung mayroon kang problema, sa gabi, sa panalangin mo… itangis mo lang yan sa Dios.

6. Ang masamang akala sa kapatid ay trabaho ng hindi kumikilala sa Dios. Ipalagay nating mas mabuti ang kapatid kaysa sa atin.

7. Iniiwasan ka ng mga taga-labas? Hayaan mo lang sila… Wala ka naming magagawa doon e, nakasulat naman yan sa Bibliya.

8. Be as happy as you can. ‘Wag lang kayo lalabag sa aral.

9. Kung ang asawa mo, ihihiwalay ka kay Kristo. ‘Wag kang papayag. SAYANG ANG PAGKALALAKI MO!

10. Sa pananampalataya dapat walang babae.

11. Sa paglilingkod, makakaramdam ka ng kaunting kagaanan kung bibigyan mo ng perspektibong sa Dios. Tulad ng panonood ng mga palabas. Isipin mo kung papaano mo ito magagamit sa paglilingkod mo.

12. May mga bagay na dapat tayong tiisin dahil meron kang responsibilidad, may tungkulin ka.

13. Kahit marami tayong tinitiis, wag tayong titigil. Ang isipin natin, mas malaki ang kayamanang nag-aantay sa atin pag nakapag-tiis tayo.

14. Wag nating gawin ang mga bagay sa paraan natin, kundi gawin natin sa paraan ng Dios.

15. Wag nating titignan yung mga bagay na dapat nating tiisin. Yung mga daang dadaanan natin. Kasi pag nakita mong mahirap ang dadaanan mo, mapapagod ka, masisiraan ka ng loob, titigil ka. Ang isipin natin, KAYA NATING LAMPASAN IYON.

16. Meron tayong pwedeng ma-utilize sa pagkatao natin para makatulong sa mga paggawa natin.

17. Kahit mahirap ang tao, hindi gagawa ng masama kung may takot sa Dios.

18. Tuparin natin ang tungkulin natin na pagiging ASIN NG SANLIBUTAN. Maghawa tayo. Anak ka? Paalatan mo mga magulang mo. Asawa ka? Paalatan mo asawa mo. Impluwensyahan natin yung mga malalapit na tao sa ‘tin.

19. Alam mo kung ano ang magagawa ng impluwensya mo sa kanila? Magagawa mong PURIHIN NILA ANG DIOS NA NASA LANGIT!

20. Maging ADVOCATE OF TRUTH tayo, at ‘wag maging advocate ng masama.

21. ‘Wag tayong masanay ng tuloy ng tuloy. Dahil baka may kapahamakang darating sa’tin hindi natin mamalayan.

22. Ang kabutihan, pinamumuhanan yan.

23. ‘Wag nating gawin yung mabuting alam natin just because we want something in return.

24. Every opportunity to do good, we should grab it. Yan dapat ang maging prinsipyo ng isang kristiano.

25. LET US KNOW OUR STAND AS A CHRISTIAN and stand firm on it!

26. Magpakita ka ng mabuting ugali sa barkada, sa mga taga labas… ILAW TAYO NG SANLIBUTAN. ASIN TAYO.

27. Sapat ang Bibliya sa katotohanan, kung may tanong ka, magtanong ka lang kapatid. Lahat ng dudang ipapasok n’yo, HANDA AKONG SAGUTIN.

28. Let us not stop from doing good, doing the word of God. ‘Wag na ‘wag tayong papaapekto sa mga pumipigil sa’tin. Pag tumigil tayo, sinong talo? Sinong natutuwa?

29. ‘Wag kayong magpatuloy sa pakikipagkaibigan sa mga taong puro paninira ang nasasabi, puro mga pahiwalay sa pananampalataya.

30. Pagkampi sa masama ang paghinto sa paggawa ng mabuti.

31. Kung ‘di mo lubusang nauunawaan… ‘WAG KA NANG BIRA NG BIRA!

32. Kapatid, bigyan naman natin ng karangalan si Kristo at ang Ama, PANATILIHAN NATIN ANG PAGIGING MAAYOS NA KRISTIANO.

33. Ang Kristiano, hindi naiimpluwensyahan ng iba, kundi S’YA ANG MAG-IIMPLUWENSYA.

34. Depend in the scriptures, abide in it if you want to be called a Christian.

35. Totoo, pero ayaw mong tanggapin, may hahatol sa’yo. H’wag mong tanggihan ang aral. KAWAWA KA PAGDATING NG ARAW.

36. Mas magaganda ang mga babae sa Iglesiang ito, sa panlabas at sa kalooban.

37. Ang alagad ni Kristo ay nagpapatuloy sa aral.

38. May Espiritung nararamdaman pag nakikita-kita ang mga magkakapatid. Pag naramdaman mo yung pakiramdam na yun, ingatan mo. ‘Wag kang papayag na mapalitan ng iba yang Espiritu na yan.

39. We should live in spirit, not like others living in the flesh.

40. Kaya pumayag ang Dios na pumasok ang panget para makita ang maganda, kaya pinayagang makapasok ang may mga hidwang pananampalataya para magkakilakilala kung sino ang mga tunay na magkakapareho ng Espiritu… pare-pareho ng frequency.

41. Ang “JOY” na nararamdaman pag nakikita-kita ang magkakapatid ay ang KATUNAYANG KAPATID KA TALAGA!

42. Kung gusto nating makatapos ng maayos sa paglilingkod natin, WE HAVE TO CONSIDER TIME.

Advertisements

1. Ang taong COMMITTED sa paggawa, gumagawa ng paraan para malagpasan yung pumipigil sa kanyang paggawa.

2. Ang paglilingkod sa Dios, pwede mong hanapan ng parallelism sa ibang bagay para mas makita mo ang kahalagahan nito. Gaano ka-importante sayo ang pamilya mo? Ang trabaho mo? Ang pag-aaral mo?

3. Yung pagpapahalaga natin sa mga bagay sa mundong ito… nagagawa rin ba natin ito sa paglilingkod natin sa Dios? Timibangin natin…

4. Ang paglilingkod sa Dios, dapat matalino ka, kasi gumagamit ng katalinuhan ang kaaway, gumagamit siya ng deception.

5. Kung wala kang kasamang Kristo, kahit gaano ka kagaling, hindi mo magagawa ang pinapagawa sa’yo. Wala rin yang kwenta.

6. Let us all do our best, at makikita ninyo kung papaano titibay, lalaki ang Katawan. Gumawa tayong lahat. Magpagot at magpakapuyat tayo ng ayon sa katuwiran. Kung wala kang pera, kahit sa panalangin makakatulong ka.

7. Dios ang gagawa, makita N’ya lang tayo na kumikilos at gumagawa.  Sumampalataya lang tayo, di N’ya tayo pababayaan.

8. PAGIGING LAGING HANDA; isa sa mga pinakamagandang virtue.

9. Dapat busy tayo sa paghahanap ng paraan para mas maraming maligtas.

10. A hurting person needs a helping hand, not an accusing finger.

11. Napakasama ng tao kung wala sa pagkaunawa nito ay lilipat pa sa mali.

12. Gusto mo mang gumawa, pero hiwalay naman tayo kay Kristo… wala tayong magagawa.

13. Lahat ng tinawag sa Iglesia ng Dios gagawa! Yan ang layon kaya tayo tinawag.

14. Kung ang mga awit para sa bansa, sa iniibig ay nakakapagpabagbag sa kanila, mas lalong dapat tayo sa pag-awit ng mga papuri sa Dios.

15. Wag nating bale-walain ang lahat ng mga ginagawa natin. Hindi lang sa texto, kahit sa pag-awit lang, napakaraming bagay na nating dapat maramdaman, matutunan.

16. Ang salita ng Dios na lagi nating naaalala, yun ang magiging tulong natin sa tuwing napipighati tayo, nahihirapan.

17. Dapat, walang amount ng paninira ang makakapagpatigil sa atin!

18. Mag-ingat kayo sa mga paninira. NAKAKASIRA NG ESPIRITU YAN.

19. Ingatan nating laging malinis ang Espiritu natin, wag tayong papayag madumihan. Nadudumihan kasi yan e.

20. Ang taong walang makasundo, mahirap makasundo!

21. May mas dapat paggugulan ng pera kaysa sa pagkain.

22. It is not within our means na kumain ng masarap kung may mga kapatid na di kumakain ng halos tatlong beses sa isang araw.  Injustice yan!

23. Kung may kinalaman sa kaluluwa, wag tayong manghinayang na gumugol.

24. Bakit tayo gugugol sa pagkaing napapanis? Paggugulan nyo yung mga bagay na pang-langit at nasa’yo ang byong pagsang-ayon ng Dios ng langit.

25. Darating talaga ang tukso at payag ang Dios na tuksuhin ka, bakit? Para patibayin ka at dahil pag natiis mo yan, tatanggap ka ng putong ng buhay.

26. Hindi masama ang tukso, tiis lang, tingnan mo, lalayuan ka ng tukso! Tatantanan ka ng demonyo kapag hindi mo s’ya pinansin.

27. Marami mang kapighatiang dumadating hindi pa rin tayo talo. May magandang darating para sa mga lingkod ng Dios.

28. Hindi mahalaga yung takot na nararamdaman mo, kundi kung papaano mo na-overcome yung takot mo.

29. Ang pagkakataon, sinasamantala yan sa mabuti.

30. Ang isang lingkod ng Dios, dapat maging isang defensive driver. Para pag may nakakasalubong kang reckless driver, alam mo kung saan dadalhin yung manibela.

31. Rest if you must but DON’T QUIT!

32. Kung may nakikita kang mali sa mga kasama mo, MAGSALITA KA NA!

33. Let us stick to the principle. Lahat ng bagay ay nangyayari para sa ikabubuti ng mga lingkod N’ya.

34. Alam mo na ngang talo ang masama sa huli, yan pa rin ang pipiliin mo?! Bakit ka lalagay sa hanay ng talunan? Alam mo naming magtatagumpay ang mabuti sa huli. Kung matalino ka, papanig ka sa side ng magtatagumpay!

35. Pumanig tayo sa mabuti kahit na mahirap.

36. Ang Kristiano, HINDI MALAYA SA SARILING PANANAMPALATAYA! We have ONE faith! My faith must be YOUR faith.

37. Gusto mong maghanda sa pagdating ni Kristo? Alisin mo yung mga dating gawain mong masama.

38. If you recornize the goodness of your Creator, the first thing you will do is give thanks.

39. Kapag ang usapan tungkol sa kautusan, mapupunta lang sa walang kwenta, iwasan mo na.

40. FREE WILL ang isa sa pinakamabuting kaloob ng Dios sa tao na Kanyang nilikha. Through it, we can make things worth appreciating to God.

41. Sa Iglesia, Malaya tayo pero MAY LIMITASYON. Hindi ito pwedeng gamitin upang bigyang daan ang laman.

42. Ang kautusan ni Kristo, susunod ka dahil gusto mo, hindi dahil natatakot ka.

43. Gamitin natin ang kalayaan natin sa pagsunod sa kautusan, HINDI SA PAGGAWA NG KATARANTADUHAN.

PART XI

Posted on: Enero 21, 2007

1. Walang masamang epekto ang pagpapatawad.

2. Don’t be satisfied kung ano lang ang nasa iyo, hanggang dyan ka na lang? Mag-aspire tayong gumaling. Hindi naman yan para sa sarili mo e, kundi sa enhancement ng paglilingkod mo.

3. Kung kukuha ka ng ibang bagay na gagawin, siguraduhin mo munang maayos mo nahahawakan ang tungkulin mo ngayon.

4. Kung gusto mong makahakbang ng isang step pataas, ayusin mo muna yung mga step sa ibaba…

5. Meron kang isang bagay na gusting gawin, ayusin mo muna itong ginagawa mo ngayon.

6. Ang matiyaga hindi umaatras kundi nagpapatuloy.

7. Patience and perceverance in doing what is good is a way of looking for immortality.

8. Holiness is the patience of doing good.

9. Commitment is the enemy of resistance.

10. Sa pakikinig may aral din dyan. Hindi lahat pakikinggan mo. Ang utos, pag alam mo nang mali,  h’wag mo nang pakinggan. Hindi lahat ng nangangaral pakikinggan mo.

11. Ang konting chismis maaaring makasira sa malaking karunungang dala mo.

12. Ang tenga ng Kristiano disiplinado yon. Kung alam mo nang chismis, paninira lang ang mapapakinggan mo h’wag mo na yan bibigyan ng panahon.

13. Ang Dios may eksaktong oras kaya’t pag tinawag ka ng Dios sumunod ka na!

14. Ang isang bagay na sinasang-ayunan mo h’wag mong hahatulan.

15. Ano mang ginawa ng Dios ay may sukat, because He is an exact God!

16. Ang utos eksakto kaya tuparin din natin ng eksakto!

17. Kahit wala tayong malalaking kapilya… NAGTITINDIG NAMAN TAYO NG MGA TAONG MAGIGING DAPAT SA DIOS!

18. Sa bawat araw, linggo, buwan na lumilipas ay may dahilan tayo para magpasalamat sa Dios.

19. Ang taong hindi nakakalimot ng sama ng loob ay masamang tao.

20. Pag nakikinig ka ng salita ng Dios, sabayan mo ng pang-unawa at pag-hiling sa Dios ng pang-unawa.

21. Walang inhustisya sa tao ng Dios!

22. Dapat magsanay ka sa pakiramdam, ng pag-decern ng mabuti at masama para lumapit man sayo ang masama, makakalayo ka.

23. Tumibay tayo sa turo, sa kat’wiran. H’wag sa tao!

24. Maraming nakikinig ng payo pero ang PANTAS ANG NAKIKINABANG SA PAYO.

25. Kayong mga Presidente, o nangunguna sa mga grupo. WAG KAYONG MATULOG SA PANSITAN! Dapat malakas ang pakiramdam ninyo sa mga kasama ninyo.

26. H’wag kayong maging mapagsamantala sa kalikuan. Gawain ng masamang tao yan.

27. Ang tungkulin SAKRIPISYO HINDI BENIPISYO!

28. Kung gusto mong magpaakay MAGPASAKOP KA!

29. Ang kautusan hindi paluwag.

30. Pang-bulok sa kaluluwa yang gawa ng laman.

31. Sa kapatid na sumasampalataya hindi na kailangan pang hingan ng tulong.

32. Ang pride… alisin mo ‘yan. Pag nagkasala ka aminin mo! Pag ‘di mo inalis yang pride na yan mapa-PRIDE KA SA IMPIERNO.

33. Pag ang Dios ang nagbigay laging tama, laging mabuti, PERFECT GIFT! ‘Yan ang prinsipyong dapat taglayin natin mula sa Dios.

34. Kung matuwid ka, kahit ano mang dumating at mangyari sa’yo, ‘di kapahamakan yan. Lahat ng bagay na ipinahihintulot ng Dios na maranasan mo hindi kapahamakan yan.

35. May magandang nakariserba sa mga lingkod ng Dios.

36. “Lahat ng bagay nangyayaring magkakalakip…” kasama ka ba dito? Para lang ito sa mga nagsisilbi sa Dios at tinawag sa pagbabanal sa Iglesia ng Dios. Ang mga may kasamang Kristo!

37. Kahit anong klaseng pag-iingat ang gawin mo sa buhay mo at hindi Dios ang mag-ingat dito wala ka ring magagawa.

38. Iukol ninyo ang inyong kabataan sa Dios. Magpakaligaya ka sa Panginoon at bibigyan ka N’ya ng nasa ng iyong puso. H’wag kang magpakaligaya sa mga artipisyal na kaligayahan, sa pakikipag-kasintahan, pakikipag-barkada… matatapos yan.

39. Delikadong kasama yung mga taong mas matimbang pa ang laman sa Espiritual. H’wag kayong makipag-close sa mga ganyan.

40. Kung lalake ka, kahit sino pang kaharap mo, kung tutol ka sasabihin mo ng harapan.

PART X

Posted on: Enero 14, 2007

1. Ang pananampalataya iniingatan… bahagi yan ng tungkulin ng isang Kristiano.

2. Kung may nagre-reject man sa atin… it’s just a matter of opinion.

3. Sa pakikipaglaban sa demonyo, hindi lang dapat lakas ang gamit mo, DAPAT MAGULANG KA DIN!

4. Nakatakda na kung sino ang mananalo sa laban ng mabuti at masama, at alam ng demonyo na siya ang talo, kaya’t gusto nya tayong maisama sa pagkatalo niya.

5. Salita ng Dios ang panghawakan natin, ito ang pangunahing sandata natin kaya tayo mananaig sa pakikipaglaban sa kaaway.

6. Masamang palatandaang mas gusto mo ang CHISMIS kaysa sa SALITA NG DIOS!

7. Trust in God and we will win this war! All necessary equipment was prepared by God.

8. Lagi nating tanungin ang ating mga sarili… nasa tama pa ba tayo? Naaayon pa ba sa aral ang ginagawa natin? LET’S HAVE A REGULAR PERSONAL ASSESSMENT.

9. Ang spirituality natin ay nasusukat kung papaano natin ginagamit ang mga materyal na bagay sa atin.

10. Ano mang mabuting bagay na pwede mong gawin… sa kahit anong aspeto…. GAWIN MO NA!!

11. Holiness – following His will – is an exact science. Hindi tayo mangangapa.

12. Hindi sapat na dahilan ang panganib para mahadlangan tayo sa pagpunta sa pasalamat at mga pagkakatipon.

13. Dapat gawin nating maganda ang approach sa kapatid. Huwag nating bigyan ng pataan ang kaaway.

14. Kung naaapi ka man ng marami o kahit kaunti, tandaan mo… MAY PAGHUHUKOM.

15. Ang pinuno dapat masikap, mapagpurisige.

16. Ang Kristiano ay isang taong hindi pinag-aaksayahan ng panahon ang gawa ng masama… h’wag nating pakialaman ang private affairs ng iba.

17. Sa Iglesia, hindi mo pwedeng piliin ang makakasama mo.

18. Kung gusto nating gawin ang isang bagay na mabuti… GAWA TAYO NG PARAAN!

19. Kung mayroon tayong iisang layunin, isang objective… magkakaisa tayo.
Yung diwa na ayaw makipagbuklod, makipagtiis… YUN ANG DIWA NG TIKTIK!

20. Sa kahit ano mang problema, hirap… always come up with a solution.

21. Tandaan natin, sa ating paglilingkod, dapat makipagkaisa tayo upang pare-pareho tayong magtagumpay.

22. Sa paglilingkod sa Dios, laging may kontra.

23. Yung mga bagay na dapat itama… itama na natin. Huwag nating pabayaang ganyan-ganyan lang.. magpatuloy tayo sa kasakdalan at h’wag tayong paglakad na paurong.

24. Kung nakakagawa ka ng masama… hanapin mo sa iyong budhi kung ITO BA GINAGAWA MONG MAY KASAMAAN? Kung hindi, h’wag ka mawawalan ng pag-asa, h’wag kang magpatalo sa kaaway… lumapit ka sa mga kinauukulan…HUWAG MONG HAHATULAN ANG IYONG SARILI.

25. Ang PANG-UNAWA, isa sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay. Pag nakuha natin ang pang-unawa sa salita ng Dios, hindi na mahirap unawain ang ibang mga bagay.

26. We have no right to ask the intergrity of God. We should understand that what God has done is the BEST.

PART IX

Posted on: Enero 7, 2007

1. Mag-aspire tayong gumaling!

2. Ang pagiging “Diktador” ay trabaho ng walang pag-ibig .

3. The perfect law of faith is liberty. Di tayo pinipilit.

4. Ang pagpipilit sa pagpasok dapat manggaling sa’yo, di ka dapat pipilitin ng kung sino.

5. Nasa diwa ng Dios ang pagkukusa.

6. Dapat cautious ka kung Kristiano ka. Hindi reckless ang anak ng Dios.

7. Manalig tayo sa salita ng Dios, hindi sa kahit kanino.

8. Dapat maramdaman mo ang buhay na natatapos para ma-appreciate mo ang buhay na hindi natatapos.

9. Kung gusto mong ingatan ka ng Dios, h’wag kang makalimot manalangin – umaga, gabi, bago kumain… LET US LIVE A PRAYERFUL LIFE!

10. Mga anak ng Dios… YOU HAVE NOTHING TO FEAR!

11. Ang anak ng Dios, palayasin mo man sa Iglesia, hindi lalayas.

12. Hindi ka magiging tanga…. SUMAMPALATAYA KA LANG!

13. Gusto mong magpakatuwid… you will be given ample to me to be righteous.

14. God is fair to everybody… even to those who doesn’t recognize His being.

15. Magkusa kang sumunod… yung ang ihahatol e, hindi yung ipinilit sa’yong gawin mo.

16. Kautusan ng kalayaan ang tawag sa kautusan ni Kristo.

17. Pag nabibigatan ka sa paglilingkod mo… ibig sabihin may extra load ka… kung kautusan lang ni Kristo, hindi yun mabigat! Ano ba ang mga load nay un? Kasalanan! Tanggalin natin ‘yang extra load nay an!

18. Ang pagkukusa dapat laging nakadugtong sa utos, sa kalooban ng Dios para ‘wag tayong matawag na pangahas.

19. Ang Kristiano…hindi talaga yan pinapansin ng mga taga labas.

20. Kung parang nananaig ang gusto ng laman mo kaysa sa gusto ng Espiritu, ang panglaban dyan, bukod sa aral ng Dios ay panalangin at paghingi ng katulong na Espiritu.

21. Gusto mong lumakas ang pananampalataya mo? Makinig ka ng makinig.

22. Lahat ng tao nagkakasakit, pero pwedeng magbigay ang Dios ng konsiderasyon sa Kanyang mga anak.

23. It is beyond human’s capability to attain salvation apart from the ways of God.

24. Sa mga magulang, habang pinag-aaral mo ang anak mo sa school, sabayan mo ng pagtuturo ng aral ng Dios para hindi mapahiwalay…pagsabayin mo! Karunungan ng Dios at ng sanlibutan.

25. Kung gusto mong magpakabanal kay Kristo, hindi yun pang isang linggo lang… dapat pang habang-buhay. Pano? Sumunod ka sa Dios sa bawat araw na ibinibigay sa’yo!

26. Punuin mo ang araw mo ng mabubuting gawa.. mula sa pagkagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi.

27. Pag may pagkakataon kang gumawa ng mabuti, that is a God-given-chance.

28. Wala tayong karapatang mapagod sa paggawa ng mabuti.

29. Ang pagkakataon gumawa ng mabuti, bigay yan ng Dios, not by chance. Itinalaga yang oras na yan para makagawa ka. Pag pinalampas mo yan, ibig sabihin inignore mo ang Dios! Malaking kalapastanganan yan sa Dios!

30. Something good is planned, rehearsed, taught, instructed, learned and doesn’t come by chance. It is set by God.

31. Ang ganda ng puso ng isang tao nagma-manifest sa kanyang mukha.

32. Ang Kristiano laging may tinitiis.

33. Let us look at things in the perspective of a Christian.

34. Sa pagtitiis natin, nagiging kabahagi tayo sa hirap ni Hesus.

35. Prinsipyo ng Kristiano – h’wag matatakot sa kaaway!

36. Ang taong maka-Dios, malaman man nya ang mali nya hindi magagalit.

37. Pag tao ka ng Dios, don’t expect to gain friends. Hindi! Dadami kaaway mo.

1. Ang maliit na gagawin nating mali, kahit maliit yan, makakahadlang yan sa malaking karunungang dala natin.

2. Kung gusto nating makakita ng buhay, kailangang ang pagsasalita natin walang dungis, walang pandaraya, sa tatay, sa asawa – sa kahit kanino.. lalo na sa KAPATID.

3. H’wag yung makapagsalita lang tayo ng masarap sa pandinig ng ibang tao.

4. May kapahamakan ang pagiging sinungaling, kung ang akala ng iba, ang maliit na pagsisinungaling ay ayos lang, HINDI! Isa yang mikrobyong ikapapahamak ng kaluluwa mo!

5. H’wag nating hayaang maimpluwensyahan tayo ng maliliit na lalang ng demonyo, patayin natin yon! Ang nagnanakaw ng piso, magnananakaw na yan ng P100. Akala ng iba, ang pag-umit ng ballpen ay maliit na bagay lang… darating ang oras mahigit pa sa ballpen ang kukunin nyan.

6. Ang awa ng Dios hindi nauubos para sa Kanyang mga anak, pero h’wag naman nating aabusuhin.

7. Gusto nyong maging perpekto tayo? Ibigin natin ang ating mga kaaway – pag nagawa natin ito, magiging anak tayo ng Ama sa langit.

8. Saan nasusukat ang kasakdalan? Kapag natuto ka nang magmahal sa mga hindi nagmamahal sa’yo.

9. Walang kwenta ang simula kung hindi tatapusin. Lahat ng pinasimulan mo ng mabuti, ituloy mo… MAY AWA ANG DIOS!

10. Gusto mong maging perpekto? LET US DO IT HARMONIOUSLY, as a GROUP! Mahirap pag isa ka lang.

11. Kung tayo’y magtutulung-tulong… HINDI MAHIRAP MAGING PERPEKTO!

12. Ang pananampalataya nakukuha din sa pagbabasa.

13. Kung nagbabata kang gaya ng isang Kristiano – itinatakwil ka, kinasusuklaman, inaalimura…. H’WAG KANG MAHIYA! Kung mga tao sa labas, hindi nahihiyang gawin yung mga masasamang gawain, mas lalong HINDI NATIN DAPAT IKAHIYA ANG PAGSUNOD SA ARAL NI KRISTO!

14. Magising tayo sa katuwiran, mabuhay, at mamatay tayo sa katuwiran.

15. Masama sa tao ang masyadong mahal ang sarili.

16. A Lifetime is not enough to serve the greatness of the LORD!

17. We should be more than willing to work for the LORD until eternity.

18. Ang pag-asa ng ikasasakdal ng mga kapatid ay nasa pagdami ng mga manggagawa ng Dios.

19. Ang pagkatakot sa Panginoon ay yaong PAGSUNOD SA UTOS, MAY NAKAKAKITA MAN O WALA.

20. Mag-aspire tayong gumaling!

21. Mahirap man tayo, maswerte pa rin dahil nasumpungan natin ang lingap ng Dios.. kasama ka sa mga napili Niya. Sapat na dahilan nay an para magpasalamat tayo sa Dios. Huwag lang mawawala sa ating ang pag-asa ng gaya ng pag-asa na kay Lazaro…. Mahirap man ang buhay dito sa mundo, magkakaroon din naman ng kaginhawahan sa buhay na darating.

22. ‘YAN ANG HUSTISYA NG DIOS! Walang pinipili kahit sino… Ang ipinagkait sa atin sa mundong ito ng mga makapangyarihan, mayayaman… gagantihin sa atin ng Dios balang araw.

23. Kahit wala tayong laman ng bulsa, laman ng tiyan.. mas mahalaga pa rin na mayroon tayong pag-asa.

24. H’WAG LANG TAYONG MAKAKALIMOT NA TUMAWAG SA DIOS… hindi rin naman sya nakakakalimot magbigay sa paraang alam Niya.

25. Alam ng Dios ang pinakamabuti para sa atin.. kung nakikita Niyang ikasasama natin ang pagyaman, hindi nya iyong ipapahintulot. Isang paraan din yun ng Dios upang makapanatili tayong mababa ang loob at patuloy na tumawag sa Kanya.

26. Kung ang PAG-AASAWA excess na lang, at hindi kailangan sa paglilingkod, wag na… HINDI NGAYON PANAHON NG PAG-AASAWA.

27. ANG PAG-AWIT, PINAKAMATAAS NA ANTAS NG PANALANGIN. (Awit 40:3)

1. Isang asset ng naglilingkod sa Dios ang pagiging MAHIYAIN.

2. Kay Kristo, ang literal naiko-convert sa Espiritual.

3. Kay Kristo, kahit hindi pwede… PWEDE YUN!

4. Kung gagastusan natin ay si Kristo, h’wag tayong manghinayang. Espiritual yun e, it pertains to something Heavenly.

5. Mahal ng Dios ang nagtitiwala sa Kanya.

6. Ang pagiging kapatid sa Dios, nagma-manifest sa gawa niya.

7. Maging mapagpataan tayo sa mga nagkakasala sa atin, huwag yung itatakwil natin sila agad.

8. Kung ikaw, alagad, makakagawa ka din ng alagad, sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng pagbabago sa iyong sarili.

9. Kaya lang nagiging mahalaga ang buhay kapag ginagamit mo ito sa paglilingkod sa Dios.

10. Ang tungkulin ay isang propesyong walang sinomang taong makakapagpaalis sa’yo.

11. Pagsikapan nating mabuhay sa pagtitiis.

12. Gamitan natin ng panahon ang salita ng Dios…. Hindi tayo magsisisi, dahil magagamit natin ito hanggang sa walang hanggan.

13. Kung kasama mo ang Dios sa gawain… kahit sino na magtulong-tulong!

14. Anong magagawa sa’tin ng kaaway na ikasasama natin.. Dios ang bahala!

15. The people of God cannot afford to be embarrassed when it comes to the word of God.

16. Huwag nating hayaang magkaroon tayo ng tatak ng pagiging masama.

17. Pagsikapan nating makapanatili sa pagkatawag sa atin…. IT’S FOR OUR OWN SAKE!

18. Sa pamamagitan ng pakikihalubilong palagi sa mga kapatid, makakadama ka ng Espiritu. Malalaman mo kung sino ang may laban o wala.

19. Sa mga malalakas, hatakin natin yung mahihina… sa mga mahihina.. ‘WAG NAMAN KAYONG MAGPATIHULOG… MAHIRAP MAGHATAK!!

20. Pag-aralan natin kung papaano kung hindi lamang mag-umpisa, pati kung papaano magpatuloy!

21. Kung dumating man ang oras na kailangan nating mamili… isipin natin kung alin ba sa dalawa ang makakahadlang sa tungkulin natin.. tapos i-drop mo kung ano yung makakahadlang na yun.

22. If your enemy is a tough enemy, he will not let you go on a smooth sailing… and this is imperative in order to achieve salvation.

23. Ang kabanalan, pinagsasanayan yun.

24. Walang kasing sama ang isang tao na helpless na nga eh, ayaw pang humingi ng tulong sa Dios.

25. Ang Dios, pinapaalam sa atin ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng maraming bagay – sakit, problema…

26. Ang matuwid na hukom, marunong umunawa ng kapwa.

27. Dapat marunong tayong tumimbang nga mga bagay… ibatay natin sa sitwasyon.

28.Ang paghatol, gawa ng Dios yan para i-check din natin ang ating mga sarili.

29.Pag hindi tayo hahatol, hindi tayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan.

30. Your thoughts determine your destiny.

31. Nagtitiis ka man, kung mali naman ang motibo, wala ring kwenta.. dapat lahat ng gagawin mo contributory factor para sa ikaliligtas mo, hindi dahil sa kung ano pa man.

32. Don’t be satisfied kung ano lang ang nasa iyo.. maghangad ka pa ng mas mataas dyan.. hindi naman yan para sa sarili mo lang e, kundi sa enhancement ng paglilingkod mo.

33. Kung kukuha ka ng isang bagong bagay na gagawin, siguraduhin mong yung bagay na hawak mo ngayon ay nagawa mo na ng maayos.. hindi yung iiwanan mo kung ano yung ginagawa mo ngayon tapos hahanap ka pa ng bagong gagawin. Hindi mo rin iyon magagawa ng maayos, ayusin mo muna kung ano yung tungkuling hawak mo ngayon, bago ka maghanap ng bago.

Kung gusto mong makahakbang sa mas mataas na baitang, ayusin mo muna yung mga baitang na nasa ibaba.

34. Mahirap man tayo, maswerte pa rin dahil nasumpungan natin ang lingap ng Dios.. kasama ka sa mga napili Niya. Sapat na dahilan nay an para magpasalamat tayo sa Dios. Huwag lang mawawala sa ating ang pag-asa ng gaya ng pag-asa na kay Lazaro…. Mahirap man ang buhay dito sa mundo, magkakaroon din naman ng kaginhawahan sa buhay na darating.

‘YAN ANG HUSTISYA NG DIOS! Walang pinipili kahit sino… Ang ipinagkait sa atin sa mundong ito ng mga makapangyarihan, mayayaman… gagantihin sa atin ng Dios balang araw.

Kahit wala tayong laman ng bulsa, laman ng tiyan.. mas mahalaga pa rin na mayroon tayong pag-asa.

H’WAG LANG TAYONG MAKAKALIMOT NA TUMAWAG SA DIOS… hindi rin naman sya nakakakalimot magbigay sa paraang alam Niya.

35. Alam ng Dios ang pinakamabuti para sa atin.. kung nakikita Niyang ikasasama natin ang pagyaman, hindi nya iyong ipapahintulot. Isang paraan din yun ng Dios upang makapanatili tayong mababa ang loob at patuloy na tumawag sa Kanya.

36. Kung ang PAG-AASAWA excess na lang, at hindi kailangan sa paglilingkod, wag na… HINDI NGAYON PANAHON NG PAG-AASAWA.

37. ANG PAG-AWIT, PINAKAMATAAS NA ANTAS NG PANALANGIN.
(Awit 40:3)

38. Hindi ang buhay na ito ang dapat nating pagsamantalahan… may darating pang buhay sa susunod, dun tayo umasa ng kaginhawahan.

39. Gusto mong maabot ang kasakdalan? Mabuhay ka ng SIMPLE…AS MODEST AS IT CAN BE.

Advertisements